det365登录网站,det365官网

所有分类
分类

HZG锰碴专用烘干机

  • HZG锰碴专用烘干机
  • HZG锰碴专用烘干机

工作原理
  湿物料从干燥机一端投入后,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干燥器内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,传至推动力。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。
性能特点
◎转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。
◎流体通过筒体阻力小,功能消耗低。
◎对物料特性的适应性比较强。
◎操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性好。

结构示意图

回转滚筒干燥机
技术规格

型号 直接加热顺流式 直接加热顺流式 直接加热逆流式 直接加热逆流式 复合加热 复合加热
物料种类 矿石 HP发泡剂 高炉矿渣 硫铵 磷肥
处理量(kg/h) 1000 466 15000 20000 12000 5000
出含水量(%) 30 13 6 1.5 5 6.5
终含水量(%) 15 0.3 1 0.1 0.1 0.1
平均粒径(mm) 6.5 0.05 4.7 0.5-1.7 0.5 5
物料堆积重度(kg/m3) 770 800 1890 1100 1500 750
热风量(kg/h) 3900 5400 10750 9800 6500 16000
入口气体温度(oC) 600 165 500 180 650 570
物料出口温度(oC)   42 100 70 80 75
加热方式 煤气 蒸气式电加热 重油 燃煤热风炉 重油 重油
装料系数   6.3 7 7.5 7.8 18
转速(rpm) 4 4 3.5 3 4 2
倾斜度 0.04 0.005 0.03 0.05 0.05 0.043
抄板数目 12 24 12 22 内筒外面8
内筒外面16
6 12
干燥器直径(m) 2.0 1.5 2 2.3 外筒2
内筒0.84
外筒2.4
内筒0.95
干燥器长度(m) 20 12 17 15 10 16
驱动功率(kw)
Copyright © 2018 det365登录网站
技术支持:江苏东网